Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13


Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Hà Nội (TTXVN 9/10) Sáng 9/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 5/10) Sáng 5/10/2020, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.