Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HỘI NGHỊ CẤP CAO CLV10


Hội nghị Cấp cao CLV10 thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 31/3) Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10 ngày 31/3/2018 đã thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới về hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.