Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HỘ NGHÈO


Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.

Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019

Hà Nội (TTXVN 23/8) Trong giai đoạn 2016-2018, toàn thành phố đã giảm được gần 52.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.