Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HỆ SINH THÁI


Hệ sinh thái vận chuyển của Amazon

Hà Nội (TTXVN 5/8) Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon đang tận dụng thế mạnh của mình trong lĩnh vực logistic, điện toán đám mây và dịch vụ kỹ thuật số để mở rộng phạm vi và khả năng vận chuyển toàn cầu.

Con người vẫn đang tác động xấu tới hệ sinh thái

Hà Nội (TTXVN 25/7) Hoạt động của con người vẫn tiếp tục tác động xấu tới hệ sinh thái. Để bảo vệ hệ sinh thái cũng như sự đa dạng sinh học, các quốc gia trên thế giới cần có hành động quyết liệt hơn.

Hệ sinh thái biển và ven bờ ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 7/12) Hệ sinh thái biển và ven bờ ở Việt Nam cung cấp nhiều lợi ích kinh tế (thực phẩm, thu nhập, việc làm) và nhiều giá trị cộng đồng (tham quan, giải trí, văn hóa) cho đời sống con người, thông qua những dịch vụ và chức năng quan trọng như điều tiết, cung cấp lương thực, văn hóa và hỗ trợ.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Israel

Hà Nội (TTXVN 4/11) Là một đất nước nhỏ cả về diện tích và dân số, Israel lại là một người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp Israel luôn hứa hẹn nhiều cơ hội.