Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HỆ SINH THÁI VẬN CHUYỂN


Hệ sinh thái vận chuyển của Amazon

Hà Nội (TTXVN 5/8) Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon đang tận dụng thế mạnh của mình trong lĩnh vực logistic, điện toán đám mây và dịch vụ kỹ thuật số để mở rộng phạm vi và khả năng vận chuyển toàn cầu.