Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HẬU QUẢ LÂU DÀI


Hậu quả lâu dài từ chất độc da cam

Hà Nội (TTXVN 4/8) Chất da cam (Agent Orange) là tên một loại thuốc dạng lỏng dùng để diệt cỏ và làm rụng lá cây, được quân đội Mỹ sử dụng tại miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1971. Chất da cam có thành phần chính là dioxin, nguyên nhân gây nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và nhiều rối loạn chức năng ở người.

Hậu quả lâu dài từ chất độc da cam/dioxin

Hà Nội (TTXVN 17/4) Chất da cam (Agent Orange) là tên một loại thuốc dạng lỏng dùng để diệt cỏ và làm rụng lá cây, được quân đội Mỹ sử dụng tại miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1971. Chất da cam có thành phần chính là dioxin, nguyên nhân gây nhiều bệnh ung thư, di dạng và nhiều rối loạn chức năng ở người.