Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HẬU QUẢ CỦA VIỆC SUY THOÁI TẦNG OZONE


Hậu quả của việc suy thoái tầng Ozone

Hà Nội (TTXVN 16/9) Tầng ozone cần được bảo vệ bằng cách: tiết kiệm năng lượng, hạn chế sản xuất công nghiệp, sử dụng vật liệu tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường.