Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HẠNG TÍN NHIỆM


S&P nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam sau 9 năm

Hà Nội (TTXVN 8/4) Lần đầu tiên sau 9 năm giữ xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam ở mức "BB-", tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poors (S&P) mới đây đã nâng xếp hạng này lên mức BB, với triển vọng ổn định.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 11/8) Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service ngày 10/8/2018 đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ B1 lên Ba3 và điều chỉnh triển vọng từ tích cực sang ổn định.

Fitch nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 15/5) Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch Ratings hôm 14/5/2018 đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức “BB” từ mức “BB-” với triển vọng “ổn định”.

Xếp hạng tín nhiệm của các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á

Hà Nội (TTXVN 14/7) Singapore hiện là nước châu Á được ba hãng S&P, Moody’s và Fitch xếp hạng tín nhiệm cao nhất với triển vọng tín nhiệm ổn định.

Xếp hạng tín nhiệm của các nước châu Á

Hà Nội (TTXVN 27/5) Moody's mới đây đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của nền kinh tế thứ 2 thế giới là Trung Quốc từ Aa3 xuống A1.