Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HÒA NHẬP


Trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 18/4) Với những chương trình, hoạt động của mình, các tổ chức của người khuyết tật (NKT) và vì NKT đã thực sự tác động, thay đổi nhận thức xã hội, từ đó thu hút mạnh mẽ sự ủng hộ, tham gia hỗ trợ của cộng đồng cho công tác cứu trợ, trợ giúp NKT hòa nhập cộng đồng.

Chung tay giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 3/12) Trong những năm qua, hơn 7 triệu người khuyết tật (NKT) trên cả nước đã được quan tâm, hỗ trợ, giúp tự tin hòa nhập cộng đồng.