Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HÃNG CÔNG NGHỆ KHÁC


Facebook ít được tin tưởng hơn các hãng công nghệ khác về bảo mật

Hà Nội (TTXVN 26/3) Về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, tỷ lệ người tin tưởng Apple, Google, Amazon, Microsoft và Yahoo! đều cao hơn Facebook.