Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIAO NHẬN HÀNG


Phòng chống COVID-19: Sử dụng dịch vụ giao nhận hàng, cần chú ý điều gì?

Hà Nội (TTXVN 3/8) Sử dụng dịch vụ giao hàng khi mua hàng hóa là một trong những lựa chọn tốt nhằm hạn chế tiếp xúc đông người, phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, cả người mua và người giao hàng cần lưu ý những điều sau để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phòng chống COVID-19: Sử dụng dịch vụ giao nhận hàng, cần chú ý điều gì?

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sử dụng dịch vụ giao hàng khi mua hàng hóa là một trong những lựa chọn tốt nhằm hạn chế tiếp xúc đông người, phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, cả người mua và người giao hàng cần lưu ý những điều sau để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.