Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIAI ĐOẠN 2016-2020


Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế- xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 7/11) Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1509/QĐ-TTg điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc lên 42%

Hà Nội (TTXVN 2/9) Để đạt được những mục tiêu trong “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” ngành lâm nghiệp phải thực hiện 3 nhiệm vụ chính là bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển và nâng cao năng suất của rừng; nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm lâm nghiệp.

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 19/12) Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 18/12) Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Việt Nam tiếp cận giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVM 19/10) Chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 được tính từ ngày 5/1/2016. Theo đó, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1 đến 1,5%/năm.

Đầu tư hơn 1,1 triệu tỷ đồng cho 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 11/9) Chính phủ vừa ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.