Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIẢI CỐNG HIẾN


Giải Cống hiến: Tôn vinh âm nhạc đích thực

Hà Nội (TTXVN 21/3) Từ 4 hạng mục ban đầu, sau 12 lần tổ chức, giải Âm nhạc Cống hiến hiện gồm 9 hạng mục.

Giải Cống hiến: Tôn vinh âm nhạc đích thực

Hà Nội (TTXVN 22/2) Sau 11 lần tổ chức, các giải thưởng của giải Âm nhạc Cống hiến đã tăng từ 4 hạng mục ban đầu lên 9 hạng mục. Năm 2017, lần đầu tiên “Nhà sản xuất của năm” sẽ được xướng tên và tôn vinh trong giải thưởng uy tín này.