Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIẢI ĐUA XE ĐẠP


Chặng 19 - 21 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 26/7) Chặng 19 - 21 của giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 26 - 28/7/2019.

Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 22/7) Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 23-25/7/2019.

Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 19/7) Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 19-21/7/2019.

Chặng 1-3 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 5/6) Chặng 1-3 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 6-8/7/2019.

Giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha 2018

Hà Nội (TTXVN 25/8) Vuelta a Espana (La Vuelta), một trong 3 giải đua chính trong năm (Grand Tours) của làng đua xe đạp đường trường thế giới. Năm nay, giải đấu diễn ra từ 25/8 - 16/9.

Chặng 19-21 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 26/7) Chặng 19-21 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 27-29/7/2018.

Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 23/7) Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 24-26/7/2018.

Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 19/7) Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 20-22/7/2018.

Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 17/7) Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2018.

Chặng 19 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 20/7) Chặng 19 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.

Chặng 17 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 17/7) Chặng 17 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.

Chặng 16 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 15/7) Chặng 16 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.

Chặng 15 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 14/7) Chặng 15 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.

Chặng 14 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 14/7) Chặng 14 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.

Chặng 13 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 10/7) Chặng 13 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.

Chặng 12 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015

Hà Nội (TTXVN 9/7) Chặng 12 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015.