Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIÚP ĐỠ


Chung tay giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Hà Nội (TTXVN 10/8) Ngày 10/8 hằng năm được lấy làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Đây là ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc diệt cỏ xuống chiến trường miền nam Việt Nam vào năm 1961.

Chung tay giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 3/12) Trong những năm qua, hơn 7 triệu người khuyết tật (NKT) trên cả nước đã được quan tâm, hỗ trợ, giúp tự tin hòa nhập cộng đồng.