Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIÁO DỤC - KHOA HỌC; THIÊN VĂN; 2018


Những sự kiện thiên văn có thể quan sát từ Việt Nam năm 2018

Hà Nội (TTXVN 5/1) Năm 2018 sẽ là một năm hấp dẫn đối với những người yêu thích quan sát bầu trời. Ở Việt Nam có thể quan sát được khá nhiều hiện tượng, đặc biệt là mưa sao băng và nguyệt thực toàn phần.