Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIÁO DỤC - KHOA HỌC; KOVALEVSKAIA


Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Hà Nội (TTXVN 4/3) Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 đã được trao cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.