Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIÁO DỤC - KHOA HỌC; GIÁO SƯ; TRẺ NHẤT


Chân dung 2 ứng viên trẻ nhất năm 2019 đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Hà Nội (TTXVN 18/11) Trong danh sách 75 ứng viên được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2019, có 2 người trẻ tuổi nhất và cùng sinh năm 1981.