Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIÁ XĂNG


Giá xăng E5 RON 92 giảm 143 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 11/9) Từ 15h ngày 11/9/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 143 đồng/lít (tương đương 1%) xuống còn 14.266 đồng/lít, giá xăng RON 95 III giảm 130 đồng/lít (tương đương 0,86%) xuống còn 14.984 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên 14.409 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 27/8) Từ 15h ngày 27/8/2020, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên 14.409 đồng/lít, giá xăng RON 95 III tăng 192 đồng/lít (tương đương 1,29%) lên 15.114 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên 14.409 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 12/8) Từ 15h ngày 12/8/2020, giá xăng E5 RON 92 được giữ nguyên 14.409 đồng/lít và giá xăng RON 95 III giảm nhẹ 51 đồng/lít (tương đương 0,34%) xuống 14.922 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng nhẹ

Hà Nội (TTXVN 28/7) Từ 15h ngày 28/7/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 151 đồng/lít (tương đương 1,05%) lên 14.409 đồng/lít và giá xăng RON 95 III giữ nguyên 14.973 đồng/lít.

Giá xăng giữ nguyên sau 4 kỳ tăng liên tiếp

Hà Nội (TTXVN 13/7) Từ 15h ngày 13/7/2020, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên 14.258 đồng/lít và giá xăng RON 95 14.973 đồng/lít sau 4 kỳ tăng liên tiếp.

Giá xăng tăng kỳ thứ tư liên tiếp, xăng E5 RON 92 tăng 868 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 27/6) Từ 15h ngày 27/6/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 868 đồng/lít (tương đương 6,48%) lên 14.258 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 893 đồng/lít (tương đương 6,34%) lên 14.973 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 988 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 12/6) Từ 15h ngày 12/6/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 988 đồng/lít (tương đương 7,97%) lên 13.390 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít (tương đương 7,28%) lên 14.080 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 28/5) Từ 15h ngày 28/5/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/lít (tương đương 7,65%) lên 12.402 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít (tương đương 7,3%) lên 13.125 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 13/5) Từ 15h ngày 13/5/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng/lít (tương đương 5,3%) lên 11.520 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 604 đồng/lít (tương đương 5,2%) lên 12.235 đồng/lít.

Giảm lần thứ 8 liên tiếp từ đầu năm, giá xăng E5 RON 92 ở mức 10.942 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 28/4) Từ 15h ngày 28/4/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng/lít xuống còn 10.942 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít còn 11.631 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III giảm hơn 2.300 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 15/3) Từ 15h ngày 15/3/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.290 đồng/lít (tương đương 12,48%) xuống 16.056 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít (tương đương 12,1%) còn 16.812 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 157 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 29/2) Từ 15h ngày 29/02/2020, giá xăng E5 RON92 giảm 157 đồng/lít (tương đương 0,85%); còn xăng RON 95-III giảm 253 đồng/lít (tương đương 1,3%).

Giá xăng E5 RON 92 giảm 765 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 14/2) Từ 15h ngày 14/02/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 765 đồng/lít (tương đương 3,97%) xuống 18.503 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 742 đồng/lít (tương đương 3,69%) còn 19.380 đồng/lít.

Giá xăng giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 30/1) Từ 15h ngày 30/1/2020, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 577 đồng/lít (tương đương 2,9%) xuống 19.268 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 791 đồng/lít (tương đương 3,8%) còn 20.122 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 15/1) Từ 15h30 ngày 15/01/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít (tương đương 0,18%) xuống 19.845 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 77 đồng/lít (tương đương 0,36%) còn 20.913 đồng/lít.

Giá xăng tăng 152 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 31/12) Từ 15h ngày 31/12/2019, giá xăng E5 RON 92 tăng 152 đồng/lít và xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít so với ngày 16/12/2019.