Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GIÁ XĂNG


Giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 28/5) Từ 15h ngày 28/5/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/lít (tương đương 7,65%) lên 12.402 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít (tương đương 7,3%) lên 13.125 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 13/5) Từ 15h ngày 13/5/2020, giá xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng/lít (tương đương 5,3%) lên 11.520 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 604 đồng/lít (tương đương 5,2%) lên 12.235 đồng/lít.

Giảm lần thứ 8 liên tiếp từ đầu năm, giá xăng E5 RON 92 ở mức 10.942 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 28/4) Từ 15h ngày 28/4/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng/lít xuống còn 10.942 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít còn 11.631 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III giảm hơn 2.300 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 15/3) Từ 15h ngày 15/3/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.290 đồng/lít (tương đương 12,48%) xuống 16.056 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít (tương đương 12,1%) còn 16.812 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 157 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 29/2) Từ 15h ngày 29/02/2020, giá xăng E5 RON92 giảm 157 đồng/lít (tương đương 0,85%); còn xăng RON 95-III giảm 253 đồng/lít (tương đương 1,3%).

Giá xăng E5 RON 92 giảm 765 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 14/2) Từ 15h ngày 14/02/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 765 đồng/lít (tương đương 3,97%) xuống 18.503 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 742 đồng/lít (tương đương 3,69%) còn 19.380 đồng/lít.

Giá xăng giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 30/1) Từ 15h ngày 30/1/2020, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 577 đồng/lít (tương đương 2,9%) xuống 19.268 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 791 đồng/lít (tương đương 3,8%) còn 20.122 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 15/1) Từ 15h30 ngày 15/01/2020, giá xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít (tương đương 0,18%) xuống 19.845 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 77 đồng/lít (tương đương 0,36%) còn 20.913 đồng/lít.

Giá xăng tăng 152 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 31/12) Từ 15h ngày 31/12/2019, giá xăng E5 RON 92 tăng 152 đồng/lít và xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít so với ngày 16/12/2019.

Giá xăng giảm nhẹ

Hà Nội (TTXVN 16/12) Từ 15h ngày 16/12/2019 giá xăng E5 RON 92 giảm 90 đồng/lít (tương đương 0,45%) xuống còn 19.729 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 193 đồng/lít (tương đương 0,91%) xuống còn 20.886 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 312 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 30/11) Từ 15h ngày 30/11/2019 giá xăng E5 RON 92 tăng 312 đồng/lít (tương đương 1,6%) lên 19.819 đồng/lít. Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent Biển Bắc trên sàn giao dịch London giảm 1,98 USD/thùng (tương đương 3,17%) so với ngày 15/11/2019.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 255 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 15/11) Từ 15h ngày 15/11/2019 giá xăng E5 RON 92 tăng 255 đồng/lít (tương đương 1,32%) lên 19.507 đồng/lít. Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent Biển Bắc trên sàn giao dịch London tăng 1,66 USD/thùng (tương đương 2,7%) so với ngày 31/10/2019.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 218 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 31/10) Từ 15h ngày 31/10/2019, giá xăng E5 RON 92 giảm 218 đồng/lít (tương đương 1,1%) xuống 19.252 đồng/lít. Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent Biển Bắc trên sàn giao dịch London tăng 1,98 USD/thùng (tương đương 3,4%) so với ngày 16/10/2019.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 16/10) Từ 15h ngày 16/10/2019 giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít (tương đương 1,57%) xuống 19.470 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 1/10) Từ 18h ngày 1/10/2019 giá xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng/lít (tương đương 3,48%) lên 19.780 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 109 đồng/lít

Hà Nội (TTXVN 16/9) Từ 15h ngày 16/9/2019, giá xăng E5 RON 92 giảm 109 đồng/lít (tương đương 0,57%) xuống 19.114 đồng/lít.