Thông tấn xã Việt Nam

Tag: GÂY THƯƠNG TÍCH


Sét có thể gây thương tích theo những cách nào?

Hà Nội (TTXVN 19/8) Về cơ bản, sét có thể gây thương tích cho con người theo 5 cách sau