Thông tấn xã Việt Nam

Tag: FDI


Vietnam attracts 8.55 billion USD of FDI in Q1

Foreign investors’ capital into Vietnam has totaled 8.55 billion USD so far this year, 21% less than the same period last year, according to the Department of Foreign Investment of the Ministry of Planning and Investment.

Thu hút FDI quý I/2020 đạt 8,55 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/3) Tính đến ngày 20/3/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) của quý I đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

FDI attraction reaches nearly 6.47 bln USD

In the first two months of 2020, Vietnam attracted total FDI investment of nearly 6.47 billion USD.

2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/2) Tính đến ngày 20/2/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,47 tỷ USD.

2020年1月份越南吸引FDI资金达53.3亿美元

截至2020年1月20日,越南吸引外资总额达53.3亿美元,与2019年同期相比增长近1.8倍。

Tháng 1/2020: Thu hút FDI đạt 5,33 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/1) Từ 1-20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Thu hút FDI năm 2019 đạt 38,02 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 26/12) Tính đến ngày 20/12/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

越南吸引FDI资金317.9亿美元

2019年前11月越南吸引FDI资金317.9亿美元。

Thu hút FDI 11 tháng năm 2019 đạt 31,79 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/11) 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,79 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 1/11) 10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 6,6 tỷ USD.

10 tháng năm 2019, Việt Nam thu hút 29,11 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 25/10) 10 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018.

越南吸引FDI达 261.6亿美元

据越南统计总局的消息,从年初至2019年9月20日,外国投资者对越南新签、增资和购买股份总额达到261.6亿美元,同比增长3.1%。

9 tháng năm 2019, vốn FDI vào KCN, KKT đạt 10,1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/9) 9 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút được 397 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký đạt 10,1 tỷ USD.

FDI reaches 26.16 billion USD

Vietnam attracted 26.16 billion USD in foreign direct investment in the first nine months of this year, up 3.1% compared to the same period last year.

9 tháng năm 2019, thu hút FDI đạt 26,16 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/9) 9 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

2019年前8月越南吸收外资达226亿美元

2019年前8月越南吸收外资达226亿美元,相当于2018年同期的92.9%,主要集中在加工制造、批发零售和房地产等领域。