Thông tấn xã Việt Nam

Tag: FDI


FDI attraction totals over 15.6 billion USD

As of June 20, foreign investors’ the newly registered and adjusted capital and capital for purchasing shares in Vietnam totaled 15.67 billion USD the first 6 months this year, nearly 85% of the same period last year, according to the Ministry of Planning and Investment.

6 tháng năm 2020: Thu hút FDI đạt hơn 15,6 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

FDI toàn cầu có thể giảm tới 40% trong năm 2020 do COVID-19

Hà Nội (TTXVN 17/6) Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2020 có thể sẽ thu hẹp từ mức 1.540 tỷ USD năm 2019 xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể năm 2005 tới nay.

5 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 14 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/5) Tính đến ngày 20/5/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2020 đạt 13,88 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019.

2020年前4月越南吸引外资总额达123.3亿美元

截止2020年4月20日,外国投资商的新注册资金、调整资金和购买股份总额达123.3亿美元,是2019年同期的84.5%。

4 tháng đầu năm 2020: Thu hút FDI đạt 12,33 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/4) Tính đến ngày 20/4/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019

Vietnam attracts 8.55 billion USD of FDI in Q1

Foreign investors’ capital into Vietnam has totaled 8.55 billion USD so far this year, 21% less than the same period last year, according to the Department of Foreign Investment of the Ministry of Planning and Investment.

Thu hút FDI quý I/2020 đạt 8,55 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/3) Tính đến ngày 20/3/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) của quý I đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

FDI attraction reaches nearly 6.47 bln USD

In the first two months of 2020, Vietnam attracted total FDI investment of nearly 6.47 billion USD.

2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/2) Tính đến ngày 20/2/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,47 tỷ USD.

2020年1月份越南吸引FDI资金达53.3亿美元

截至2020年1月20日,越南吸引外资总额达53.3亿美元,与2019年同期相比增长近1.8倍。

Tháng 1/2020: Thu hút FDI đạt 5,33 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/1) Từ 1-20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Thu hút FDI năm 2019 đạt 38,02 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 26/12) Tính đến ngày 20/12/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

越南吸引FDI资金317.9亿美元

2019年前11月越南吸引FDI资金317.9亿美元。

Thu hút FDI 11 tháng năm 2019 đạt 31,79 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/11) 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,79 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 1/11) 10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 6,6 tỷ USD.