Thông tấn xã Việt Nam

Tag: FDI


Thu hút FDI năm 2019 đạt 38,02 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 26/12) Tính đến ngày 20/12/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

越南吸引FDI资金317.9亿美元

2019年前11月越南吸引FDI资金317.9亿美元。

Thu hút FDI 11 tháng năm 2019 đạt 31,79 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/11) 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,79 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 1/11) 10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 6,6 tỷ USD.

10 tháng năm 2019, Việt Nam thu hút 29,11 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 25/10) 10 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018.

越南吸引FDI达 261.6亿美元

据越南统计总局的消息,从年初至2019年9月20日,外国投资者对越南新签、增资和购买股份总额达到261.6亿美元,同比增长3.1%。

9 tháng năm 2019, vốn FDI vào KCN, KKT đạt 10,1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/9) 9 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút được 397 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký đạt 10,1 tỷ USD.

FDI reaches 26.16 billion USD

Vietnam attracted 26.16 billion USD in foreign direct investment in the first nine months of this year, up 3.1% compared to the same period last year.

9 tháng năm 2019, thu hút FDI đạt 26,16 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/9) 9 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

2019年前8月越南吸收外资达226亿美元

2019年前8月越南吸收外资达226亿美元,相当于2018年同期的92.9%,主要集中在加工制造、批发零售和房地产等领域。

FDI* attraction reaches 22.6 billion USD in 8 months

FDI* attraction reaches 22.6 billion USD in 8 months

8 tháng năm 2019: Cả nước thu hút hơn 22,6 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 27/8) 8 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,63 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2018.

7 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/7) 7 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 20,218 tỷ USD, giảm 2,72 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

6 tháng đầu năm 2019: Khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 7/7) 6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).

6 tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/6) 6 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018.

5 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 24/5) 5 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.