Thông tấn xã Việt Nam

Tag: EVFTA


EVFTA implementation roadmap of Vietnam and European Union

The EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) is considered a comprehensive and high-quality trade pact, which is in line with regulations set by the World Trade Organisation (WTO). The deal is expected to boost Vietnam's exports when it comes into force.

Lộ trình thực hiện EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Hà Nội (TTXVN 2/8) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được coi là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Với Việt Nam, khi được đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú huých rất lớn cho hàng hóa xuất khẩu.

EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020. Lộ trình cắt giảm thuế theo ngành hàng

Hà Nội (TTXVN 1/8) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) Có hiệu lực từ 1/8/2020. Dưới đây là lộ trình cắt giảm thuế theo ngành hàng.

Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA

Hà Nội (TTXVN 15/6) Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tận dụng các cơ hội, đồng thời xử lý tốt những thách thức sẽ đem lại nhiều lợi ích, gia tăng nội lực và tính tự chủ của nền kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với EU và các đối tác.

Forecasting impacts of EVFTA to economic growth

EVFTA may contribute to the increase of Vietnam’s GDP and export turnover to the EU compared to previously

L'AN du Vietnam approuve les résolutions ratifiant l'EVFTA et l'EVIPA

L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam a approuvé le 8 juin l'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam, et celui de protection des investissements UE-Vietnam.

Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

Hà Nội (TTXVN 8/6) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Hà Nội (TTXVN 8/6) Ngày 8/6/2020, Quốc hội tiếp tục họp đợt thứ 2 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tại phiên họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA.

EVFTA và EVIPA giúp Việt Nam phát huy lợi thế trên trường quốc tế

Hà Nội (TTXVN 20/5) Ngày 20/5/2020, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA). Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng các ngành hàng

Hà Nội (TTXVN 24/2) Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nhiều ngành kinh tế của cả Việt Nam và EU so với không có Hiệp định.

Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

Hà Nội (TTXVN 17/2) Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU so với không có Hiệp định.

欧洲议会正式批准EVFTA及EVIPA

越南时间2月12日,欧洲议会正式批准《越南欧盟自由贸易协定》和《越南欧盟投资保护协定》。

EVFTA, EVIPA improve Vietnam’s position in world arena

The European Parliament (EP) on February 12 ratified the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) and the EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA). The trade pacts help Vietnam enhance its role in the world arena.

European Parliament ratifies EVFTA and EVIPA

The European Parliament (EP) on February 12 ratified the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) and the EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA).

EVFTA và EVIPA giúp Việt Nam phát huy vị thế trên trường quốc tế

Hà Nội (TTXVN 12/2) Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, được Nghị viện châu Âu phê chuẩn ngày 12/2/2020.

Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Hà Nội (TTXVN 12/2) Chiều 12/2/2020 (theo giờ Việt Nam), Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).