Thông tấn xã Việt Nam

Tag: EARTH OVERSHOOT DAY


Ngày Trái đất vượt giới hạn ngày càng đến sớm hơn

Hà Nội (TTXVN 29/7) Ngày 29/7 là ngày Trái đất vượt giới hạn (Earth Overshoot Day) của năm 2019 - tức ngày con người dùng hết lượng tài nguyên Trái đất có thể đáp ứng cho cả năm 2019.