Thông tấn xã Việt Nam

Tag: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC


Số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 4/2) Số lượng doanh nghiệp Nhà nước đã giảm 24 lần so với cách đây hơn 20 năm, từ 12.000 doanh nghiệp năm 1986 xuống còn hơn 500 doanh nghiệp năm 2017.

Vai trò đầu tàu của DNNN trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách

Hà Nội (TTXVN 31/10) Khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn đang là trụ cột hàng đầu của nền kinh tế và hằng năm đều đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.

Cổ phần hoá 33 doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội (TTXVN 21/9) Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, trong 8 tháng đầu năm 2017, có 33 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hoá, với giá trị thực tế đang được xác định là hơn 80.600 tỷ đồng.

406 doanh nghiệp nhà nước thoái vốn từ 2017-2020

Hà Nội (TTXVN 23/8) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục cổ phần hóa 240 doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội (TTXVN 17/1) Từ nay đến năm 2020, Việt Nam tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 240 doanh nghiệp (DN) có vốn Nhà nước, trong đó có 62 doanh nghiệp xổ số kiến thiết tại các tỉnh và nhiều đơn vị thuộc lĩnh vực liên quan đến an ninh, quốc phòng

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mới đạt trên 75%

Hà Nội (TTXVN 29/12) Hoạt động cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước trong 5 năm (2011-2015) nhiều khả năng không đạt kế hoạch.

SCIC thoái vốn tại 10 doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội (TTXVN 19/10) Chính phủ vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại 10 doanh nghiệp.