Thông tấn xã Việt Nam

Tag: DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ


“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 13/12) Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam.

Sức sống trường tồn của Quan họ Bắc Ninh

Hà Nội (TTXVN 23/2) Sau 10 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại (2009-2019), tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương chính sách bảo tồn, phát huy và lan tỏa dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Hát Xoan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 8/12) Ngày 8/12/2017, Hát Xoan đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN 26/9) 7 di sản Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt XX, gồm các loại hình: Lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng và nghệ thuật trình diễn dân gian.

Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN10/2) 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận thuộc 4 loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian và Tri thức dân gian. Tính đến nay, cả nước có 202 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Di sản văn hóa phi vật thể thế giới tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 4/4) Tuần lễ khai mạc "Năm du lịch Quốc gia 2015" với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới" diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 3 đến 10/4/2015.