Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CUNG ỨNG HÀNG HOÁ


Dịch COVID-19: Bốn kịch bản cung ứng hàng hoá tại Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 22/3) Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng 4 kịch bản trong mọi tình huống nếu xảy ra dịch bệnh cao nhất vẫn đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân ở khu vực bị cách ly.