Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CPI


2021年2月越南消费价格指数环比增长1.52%

据越南统计总局28日发布的统计数据显示,由于越南电力集团为受新冠肺炎疫情影响的客户实施的电价援助计划已经结束,加上春节期间粮食、食品、公共交通服务费上涨,2021年2月越南消费价格指数(CPI)环比上涨了1.52%,这是8年来的最大增幅。

CPI in February up 1.52%

Vietnam’s consumer price index (CPI) in February was up 1.52% over the previous month and 0.7 percent year on year, according to the General Statistics Office (GSO).

CPI tháng 2/2021 tăng 1,52%

Hà Nội (TTXVN 28/2) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2021 tăng 1,52% so với tháng trước. Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng giữ ổn định.

CPI tháng 1 năm 2021 tăng 0,06%

Hà Nội (TTXVN 29/1) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 năm 2021 tăng 0,06% so với tháng trước. Có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tăng.

CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23%

Hà Nội (TTXVN 27/12) CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%.

CPI tháng 12/2020 tăng 0,1%

Hà Nội (TTXVN 27/12) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020 tăng 0,1% so với tháng trước. Có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tăng.

全国CPI环比下降0.01%

2020年11月,全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.01%。在11种主要商品和服务中,3种商品价格下降,7种商品价格上涨,1种商品价格保持稳定。

Vietnam's CPI down by 0.01 percent in November

November's consumer price index drop by 0.01% in November, the General Statistics Office (GSO) reported.

CPI tháng 11/2020 giảm 0,01%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 giảm 0,01% so với tháng trước. Trong đó, 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.

2020年10月居民消费价格指数增长0.09%

据统计总局最新公布的数据,2020年10月越南居民消费价格指数增长0.09%。

CPI in October inches up 0.09 percent

The consumer price index inched up 0.09 percent in October against the previous month, and 2.47 percent year-on-year, according to the General Statistics Office of Vietnam.

CPI tháng 10/2020 tăng 0,09%

Hà Nội (TTXVN 29/10) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng trước. Trong đó, 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.

Estimated actual performance of socio-economic targets set for 2020

Estimated actual performance of socio-economic targets set for 2020

CPI in first 9 months of 2020 up 3.85%

Consumer Price Index (CPI) in the first 9 months of 2020 increases by 3.85% compared to the same period last year.

CPI bình quân 9 tháng năm 2020 tăng 3,85%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 9 tháng năm 2020 tăng 3,85% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

CPI tháng 9/2020 tăng 0,12%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước. Trong đó, 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.