Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CPI


越南消费价格指数环比增长0.59%

越南消费价格指数环比增长0.59%

Tháng 10 năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,59%

Hà Nội (TTXVN 29/10) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2019 tăng 0,59% so với tháng 9. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng 9/2018.

Average consumer price index rises by 2.5%

Average consumer price index in the first 9 months marks the lowest rise in the past three years.

CPI bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 2,5%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 9 tháng năm 2019 tăng 2,5% so với bình quân cùng cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,32%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2019 tăng 0,32% so với tháng trước đó. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng 8/2019.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,28%

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,28% so với tháng trước đó. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,18%

Hà Nội (TTXVN 29/7) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2019 tăng 0,18% so với tháng trước đó. Có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng trước.

越南CPI指数上涨2.64%

2019年前6个月,越南居民消费价格指数(CPI)上涨2.64%,低于2017年和2018年同期的水平。

2019年6月越南CPI指数环比下降0.09%

据统计总局的统计,2019年6月,越南居民消费价格指数(CPI)环比下降0.09%,同比增长2.16%。在11种商品类中有8种商品价格指数环比上涨。前6个月,CPI同比上涨2.64%,创三年来新低。

CPI bình quân 6 tháng năm 2019 tăng 2,64%

Hà Nội (TTXVN 28/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2019 tăng thấp hơn so với bình quân cùng kỳ năm các năm 2017 và 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2019 giảm 0,09%

Hà Nội (TTXVN 28/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2019 giảm so với tháng trước. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng trước.

Consumer Price Index up 0.49%

9/11 commodity and service categories witness CPI increase.

Consumer Price Index increases by 0.31%

Among 11 commodity groups, nine witness an increase of their price index.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,31%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước đó. Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,21%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm so với tháng trước đó. Trong đó 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Quý I/2019, CPI tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

Hà Nội (TTXVN 28/3) CPI bình quân quý I/2019 ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.