Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CPI


Consumer Price Index increases by 0.31%

Among 11 commodity groups, nine witness an increase of their price index.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,31%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước đó. Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,21%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm so với tháng trước đó. Trong đó 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Quý I/2019, CPI tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

Hà Nội (TTXVN 28/3) CPI bình quân quý I/2019 ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,8%

Hà Nội (TTXVN 28/2) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 tăng so với tháng trước đó. Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,1% so với tháng 12/2018

Hà Nội (TTXVN 29/1) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 tăng 0,1% so với tháng trước đó. Trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá.

CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54%

Hà Nội (TTXVN 27/12) CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017, hoàn thành mục tiêu Quốc hội đề ra là khoảng 4%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 giảm 0,25%

Hà Nội (TTXVN 27/12) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 giảm so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước. Trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,59%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng 8. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,45%

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất.

CPI bình quân 6 tháng năm 2018 tăng 3,29%

Hà Nội (TTXVN 29/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng cao nhất trong 7 năm qua

Hà Nội (TTXVN 29/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2018 tăng 0,61% so với tháng trước đó. Trong đó, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Đây là tháng Sáu có CPI tăng cao nhất trong 7 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2018 tăng 0,08%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018 tăng 0,08% so với tháng trước, trong đó 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,27%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2018 giảm so với tháng trước. Trong đó 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.