Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CPI


CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23%

Hà Nội (TTXVN 27/12) CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%.

CPI tháng 12/2020 tăng 0,1%

Hà Nội (TTXVN 27/12) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020 tăng 0,1% so với tháng trước. Có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tăng.

全国CPI环比下降0.01%

2020年11月,全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.01%。在11种主要商品和服务中,3种商品价格下降,7种商品价格上涨,1种商品价格保持稳定。

Vietnam's CPI down by 0.01 percent in November

November's consumer price index drop by 0.01% in November, the General Statistics Office (GSO) reported.

CPI tháng 11/2020 giảm 0,01%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 giảm 0,01% so với tháng trước. Trong đó, 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.

2020年10月居民消费价格指数增长0.09%

据统计总局最新公布的数据,2020年10月越南居民消费价格指数增长0.09%。

CPI in October inches up 0.09 percent

The consumer price index inched up 0.09 percent in October against the previous month, and 2.47 percent year-on-year, according to the General Statistics Office of Vietnam.

CPI tháng 10/2020 tăng 0,09%

Hà Nội (TTXVN 29/10) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng trước. Trong đó, 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.

Estimated actual performance of socio-economic targets set for 2020

Estimated actual performance of socio-economic targets set for 2020

CPI in first 9 months of 2020 up 3.85%

Consumer Price Index (CPI) in the first 9 months of 2020 increases by 3.85% compared to the same period last year.

CPI bình quân 9 tháng năm 2020 tăng 3,85%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 9 tháng năm 2020 tăng 3,85% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

CPI tháng 9/2020 tăng 0,12%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước. Trong đó, 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.

CPI increases by 0.07 percent

As reported by the General Statistics Office, Vietnam’s consumer price index (CPI) slightly went up 0.07 percent month-on-month in August due to the impacts of heavy rainfalls nationwide and rise in domestic rice and education service prices. The figure was down 0.12 percent from December and up 3.18 percent annually.

8月份全国CPI环比上涨0.07%

越南统计总局的数据显示,2020年8月份全国CPI环比上涨0.07%,涨幅为2016至2020年阶段的最低水平。

CPI tháng 8/2020 tăng 0,07%

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng 7. Trong đó, 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.

CPI tháng 7/2020 tăng 0,4%

Hà Nội (TTXVN 29/7) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,4% so với tháng trước. Trong đó. 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng.