Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CPI


越南CPI指数上涨2.64%

2019年前6个月,越南居民消费价格指数(CPI)上涨2.64%,低于2017年和2018年同期的水平。

2019年6月越南CPI指数环比下降0.09%

据统计总局的统计,2019年6月,越南居民消费价格指数(CPI)环比下降0.09%,同比增长2.16%。在11种商品类中有8种商品价格指数环比上涨。前6个月,CPI同比上涨2.64%,创三年来新低。

CPI bình quân 6 tháng năm 2019 tăng 2,64%

Hà Nội (TTXVN 28/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2019 tăng thấp hơn so với bình quân cùng kỳ năm các năm 2017 và 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2019 giảm 0,09%

Hà Nội (TTXVN 28/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2019 giảm so với tháng trước. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng trước.

Consumer Price Index up 0.49%

9/11 commodity and service categories witness CPI increase.

Consumer Price Index increases by 0.31%

Among 11 commodity groups, nine witness an increase of their price index.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,31%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước đó. Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,21%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm so với tháng trước đó. Trong đó 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Quý I/2019, CPI tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

Hà Nội (TTXVN 28/3) CPI bình quân quý I/2019 ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,8%

Hà Nội (TTXVN 28/2) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 tăng so với tháng trước đó. Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,1% so với tháng 12/2018

Hà Nội (TTXVN 29/1) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 tăng 0,1% so với tháng trước đó. Trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá.

CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54%

Hà Nội (TTXVN 27/12) CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017, hoàn thành mục tiêu Quốc hội đề ra là khoảng 4%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 giảm 0,25%

Hà Nội (TTXVN 27/12) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 giảm so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước. Trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,59%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng 8. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất.