Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CPI BÌNH QUÂN


CPI bình quân năm 2019 thấp nhất trong 3 năm

Hà Nội (TTXVN 27/12) CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 3 năm qua.

CPI bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 2,5%

Hà Nội (TTXVN 28/9) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 9 tháng năm 2019 tăng 2,5% so với bình quân cùng cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.

CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54%

Hà Nội (TTXVN 27/12) CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017, hoàn thành mục tiêu Quốc hội đề ra là khoảng 4%.

CPI bình quân 9 tháng tăng 2,07%

Hà Nội (TTXVN 25/9) Bình quân 9 tháng năm 2016, CPI tăng 2,07%, cách xa mục tiêu dưới 5% do Quốc hội đề ra.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng thấp nhất trong 10 năm qua

Hà Nội (TTXVN 26/10) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đầu năm 2015 tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2014 cho thấy, CPI của cả năm 2015 sẽ ở mức rất thấp.