Thông tấn xã Việt Nam

Tag: COVID


88 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 29/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/11) Ngày 29/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.343 ca.

Việt Nam đã có 1.343 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 29/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/11) Tính đến 18h ngày 29/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.343 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.341 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.341 ca mắc COVID-19.

87 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Ngày 28/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.341 ca.

86 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Ngày 27/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.339 ca.

Việt Nam đã có 1.339 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.339 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 2711) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.331 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.331 ca mắc COVID-19.

85 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (đến 18h, ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Ngày 26/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.331 ca.

84 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 25/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/11) Ngày 25/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.321 ca.

Việt Nam đã có 1.321 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 25/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/11) Tính đến 18h ngày 25/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.321 ca mắc COVID-19.

Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 60 triệu (tới 8h30 ngày 25/11/2020 giờ Việt Nam)

Hà Nội (TTXVN 25/11) Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 60 triệu ca, chỉ 17 ngày sau khi vượt 50 triệu ca.

Việt Nam đã có 1.316 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.316 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.