Thông tấn xã Việt Nam

Tag: COVID-19


Đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.341 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.341 ca mắc COVID-19.

87 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Ngày 28/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.341 ca.

86 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Ngày 27/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.339 ca.

Việt Nam đã có 1.339 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.339 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 2711) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.331 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.331 ca mắc COVID-19.

85 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (đến 18h, ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Ngày 26/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.331 ca.

Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 60 triệu (tới 8h30 ngày 25/11/2020 giờ Việt Nam)

Hà Nội (TTXVN 25/11) Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 60 triệu ca, chỉ 17 ngày sau khi vượt 50 triệu ca.

Việt Nam đã có 1.316 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.316 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

83 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Ngày 24/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.316 ca.

15.874 người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (đến 9h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.874 người.

Đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

82 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Ngày 23/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.312 ca.