Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CON SỐ


Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam (tính từ ngày 23/1/2020 đến 18h ngày 22/3/2021)

Hà Nội (TTXVN 22/3) Tính từ ngày 23/1/2020 (ngày ghi nhận ca mắc đầu tiên) đến 18h ngày 22/3/2021, Việt Nam ghi nhận 2.575 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.601 ca lây nhiễm trong nước và 974 ca nhập cảnh.

Mỹ vượt 500 nghìn ca tử vong do Covid-19

Hà Nội (TTXVN 23/2) Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 500 nghìn ca tử vong.

Việt Nam đã có 2.362 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 19/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 19/2) Tính đến 18h ngày 19/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.362 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.050 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 8/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/2) Tính đến 18h ngày 8/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.050 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.539 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 18/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 18/1) Tính đến 18h ngày 18/1/2021, Việt Nam đã ghi nhận 1.539 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến18h ngày 15/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/1) Tính đến 18h ngày 15/1/2021, đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.536 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 15/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/1) Tính đến 18h ngày 15/1/2021, Việt Nam đã ghi nhận 1.536 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 8/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/1) Tính đến 18h ngày 8/1/2021, đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.512 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 8/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/1) Tính đến 18h ngày 8/1/2021, Việt Nam đã ghi nhận 1.512 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 18/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/12) Tính đến 18h ngày 18/12/2020, đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 11/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/12) Tính đến 18h ngày 11/12/2020, đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 11/12/2020

Hà Nội (TTXVN 11/12) Tính đến 18h ngày 11/12/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 1.391 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 11/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/12) Tính đến 18h ngày 11/12/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.391 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 4/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/12) Tính đến 18h ngày 4/12/2020, đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

86 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Ngày 27/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.339 ca.

Việt Nam đã có 1.339 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.339 ca mắc COVID-19.