Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CO2


Mỹ: Lượng phát thải CO2 tăng đáng kể
...

Hà Nội (TTXVN 11/1) Lượng khí CO2 phát thải tại Mỹ trong năm 2018 đã tăng tới 3,4% sau 3 năm liên tục giảm.

Nồng độ khí CO2 toàn cầu cao kỷ lục
...

Hà Nội (TTXVN 1/11) Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, mức tăng nồng độ khí CO2 đo được trong năm 2016 cao gấp rưỡi mức trung bình 10 năm qua và là mức cao chưa từng thấy trong 800.000 năm qua.

Công nghệ thu CO2 từ không khí
...

Hà Nội (TTXVN 6/8) Công nghệ mới này hút CO2 trực tiếp từ không khí và tạo ra những sản phẩm hữu ích.

Lượng phát thải CO2 của G20
...

Hà Nội (TTXVN 8/7) Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là vấn đề được ưu tiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). EU và 194 nước đã ký kết hiệp định vào 11/2016, cam kết mạnh mẽ về cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2).

Mức độ khí thải CO2 của các quốc gia châu Âu
...

Hà Nội (TTXVN 2/4) Năm 2014, mức độ khí thải nhà kính được quy định trên thị trường carbon của châu Âu giảm 4,5%, khởi đầu mục tiêu giảm khí thải vào năm 2020.