Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ


Lộ trình thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số

Hà Nội (TTXVN 15/11) Giao dịch chuyển mạng giữ số được thực hiện trong vòng 2 ngày đối với thuê bao cá nhân và 3 ngày với tổ chức, kể từ khi chủ thuê bao đến điểm giao dịch của nhà mạng chuyển đến để làm thủ tục.