Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHIẾN LƯỢC BIỂN


10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Phát huy thế mạnh du lịch biển

Hà Nội (TTXVN 9/10) Việt Nam là một trong những nước có lợi thế về du lịch biển. Sau 10 năm (2007-2017) thực hiện Chiến lược biển vào các chương trình, dự án phát triển, kinh tế du lịch biển tăng trưởng nhanh, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của cả nước.

10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Nỗ lực thành quốc gia mạnh từ biển

Hà Nội (TTXVN 8/10) Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam (2007-2017), năm lĩnh vực ưu tiên phát triển là khai thác và chế biến hải sản; phát triển kinh tế hàng hải; phát triển du lịch và nghỉ dưỡng biển; tăng xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; khai thác, chế biến dầu khí đã đạt một số kết quả nhất định.