Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP


10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%

Hà Nội (TTXVN 30/10) 10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,8%.

10 tháng năm 2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%

Hà Nội (TTXVN 30/10) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.