Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHDCND LÀO BUNNHĂNG VOLACHÍT


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bunnhăng Volachít

Hà Nội (TTXVN 25/4) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bunnhăng Volachít thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 25 đến 27/4/2016.