Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHA MẸ


Cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ tắm biển mùa hè

Hà Nội (TTXVN 22/5) Tắm biển vào mùa hè rất tốt cho tinh thần và thể lực của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi cho trẻ tắm biển, cha mẹ cần hết sức lưu ý về thời tiết, sức khỏe của trẻ, các kỹ năng bảo vệ trẻ khi tắm biển… nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Số ngày nghỉ dành cho cha mẹ có trẻ mới sinh ở các nước châu Âu

Hà Nội (TTXVN 26/5) Thống kê số ngày nghỉ dành cho cha mẹ có trẻ mới sinh ở các nước châu Âu.