Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHỨC DANH


Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Hà Nội (TTXVN 3/2) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh HĐND TP Hà Nội bầu

Hà Nội (TTXVN 6/12) Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV ngày 6/12/2018 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh HĐND TP Hồ Chí Minh bầu

Hà Nội (TTXVN 6/12) Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX ngày 5/12/2018 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Các chức danh chủ chốt trong Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa VI

Hà Nội (TTXVN 6/9) Toàn bộ 125 nghị sĩ của Quốc hội mới khóa VI, đều thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP), sáng 6/9/2018 đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua thành phần nội các.