Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHỈ SỐ


11 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3%
...

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc
...

Hà Nội (TTXVN 8/11) Theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 của Nhóm Ngân hàng thế giới, chỉ số nộp thuế cua Việt Nam đã tăng mạnh từ thứ hạng 167 lên thứ hạng 86.

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ASEAN về chỉ số PMI ngành sản xuất
...

Hà Nội (TTXVN 3/10) Tháng 9/2017, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam tăng mạnh lên mức 53,3 điểm, cao nhất trong 7 nước ASEAN được khảo sát.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua các năm
...

Hà Nội (TTXVN 30/9) 9 tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016.

CPI bình quân 9 tháng tăng 3,79 %
...

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dung (CPI) bình quân 9 tháng đầu năm 2017 tăng 3,79 % so với bình quân cùng cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2017 tăng 0,59%
...

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất.

8 tháng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ
...

Hà Nội (TTXVN 30/8) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,92%
...

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất.

Người tiêu dùng Việt có mức độ lạc quan thứ 5 thế giới
...

Hà Nội (TTXVN 26/8) Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II/2017, giúp Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ lạc quan. Người Việt Nam không còn là người tiết kiệm nhất thế giới. Họ đang tiết kiệm cho tương lai nhưng sẵn sàng chi tiêu vào các khoản mục lớn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 8,1%
...

Hà Nội (TTXVN 30/7) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2017 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tính chung 7 tháng vẫn thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11%
...

Hà Nội (TTXVN 29/7) Sau 2 tháng liên tiếp giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 đã tăng 0,11% so với tháng trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 6,2%
...

Hà Nội (TTXVN 30/6) 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân 6 tháng năm 2017 tăng 4,15%
...

Hà Nội (TTXVN 29/6) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15 % so với bình quân cùng cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,17 %
...

Hà Nội (TTXVN 29/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2017 giảm so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp CPI giảm trong năm nay.

Việt Nam lần đầu xếp thứ 47 thế giới về Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu
...

Hà Nội (TTXVN 16/6) Theo Báo cáo về Xếp hạng Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu GII-2017, Việt Nam đứng thứ 47 trong tổng số 127 quốc gia/nền kinh tế về năng lực sáng tạo, vượt 12 bậc so với năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay.

Việt Nam đứng thứ 6 về Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu
...

Hà Nội (TTXVN 8/6) Năm 2017, Việt Nam tiến 5 bậc lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI). Đây là vị trí cao nhất của Việt Nam trong 16 năm xếp hạng GRDI.