Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,49%

Hà Nội (TTXVN 29/5) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 tăng 0,49% so với tháng trước đó. Trong tháng, 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,31%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước đó. Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,21%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm so với tháng trước đó. Trong đó 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 giảm 0,25%

Hà Nội (TTXVN 27/12) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 giảm so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước. Trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2018 tăng 0,33%

Hà Nội (TTXVN 29/10) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng 9. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,45%

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất.

Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng cả nước giảm nhẹ

Hà Nội (TTXVN 29/7) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức giảm cao nhất 5,85% do điều chỉnh giảm giá dịch vụ y tế.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng cao nhất trong 6 năm

Hà Nội (TTXVN 29/5) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng so với tháng trước, trong đó 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Đây là tháng 5 có CPI tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,27%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2018 giảm so với tháng trước. Trong đó 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2017 tăng 0,21%

Hà Nội (TTXVN 27/12) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng so với tháng trước. Trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất.

CPI bình quân 9 tháng tăng 3,79 %

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dung (CPI) bình quân 9 tháng đầu năm 2017 tăng 3,79 % so với bình quân cùng cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2017 tăng 0,59%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,92%

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11%

Hà Nội (TTXVN 29/7) Sau 2 tháng liên tiếp giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 đã tăng 0,11% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,53 %

Hà Nội (TTXVN 29/5) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 giảm so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhiều nhất 1,43%.