Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHỈ SỐ CẠNH TRANH NĂNG LỰC TOÀN CẦU


Chỉ số cạnh tranh năng lực toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 23/4) Các nước châu Âu tiếp tục thống trị bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh năng lực toàn cầu (GTCI) năm 2017 với 7 nước nằm trong top 10.