Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHẾ TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BOM HYDRO


Chế tạo và hoạt động của bom hydro

Hà Nội (TTXVN 7/1) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một quả bom hydro thu nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia bên ngoài hoài nghi và tin rằng những quả bom có thể là một thiết bị "đẩy" trung gian, giữa bom nguyên tử và bom hydro.