Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHẾ BIẾN CHẾ TẠO


81% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất kinh doanh quý IV/2020

Hà Nội (TTXVN 1/10) Đánh giá về quý IV/2020, 81% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên hoặc giữ ổn định so với quý III.

Quý III/2020: 80,6% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất kinh doanh

Hà Nội (TTXVN 22/7) Đánh giá về quý III/2020, 80,6% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên hoặc giữ ổn định so với quý II.