Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHẤT ĐỘC DA CAM


Chung tay giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Hà Nội (TTXVN 10/8) Ngày 10/8 hằng năm được lấy làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Đây là ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc diệt cỏ xuống chiến trường miền nam Việt Nam vào năm 1961.

Hậu quả lâu dài từ chất độc da cam

Hà Nội (TTXVN 4/8) Chất da cam (Agent Orange) là tên một loại thuốc dạng lỏng dùng để diệt cỏ và làm rụng lá cây, được quân đội Mỹ sử dụng tại miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1971. Chất da cam có thành phần chính là dioxin, nguyên nhân gây nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và nhiều rối loạn chức năng ở người.

Hậu quả lâu dài từ chất độc da cam/dioxin

Hà Nội (TTXVN 17/4) Chất da cam (Agent Orange) là tên một loại thuốc dạng lỏng dùng để diệt cỏ và làm rụng lá cây, được quân đội Mỹ sử dụng tại miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1971. Chất da cam có thành phần chính là dioxin, nguyên nhân gây nhiều bệnh ung thư, di dạng và nhiều rối loạn chức năng ở người.