Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO; QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; BÁC HỒ; CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


Bộ đội cụ Hồ: Biểu tượng văn hóa cao đẹp của Quân đội ta

Hà Nội (TTXVN 19/12) “Bộ đội Cụ Hồ” là những chiến sĩ được mang tên của lãnh tụ dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thế giới chưa có đội quân nào được mang tên một Danh nhân văn hóa như Quân đội Nhân dân Việt Nam.