Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHÍNH SÁCH KINH TẾ


Chính sách kinh tế của 2 ứng viên tổng thống Mỹ

Hà Nội (TTXVN 23/9) Cả thế giới đang theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020 vì kết quả của nó chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi trong nền kinh tế Mỹ và ảnh hưởng tới toàn cầu trong tương lai.