Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHÍNH QUYỀN


Cách mạng tháng Tám 1945: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Hà Nội (TTXVN 18/8) Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám là một trong những bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tạo thành cơn bão táp cách mạng lật nhào ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc. Trong vòng 2 tuần lễ, từ ngày 14 đến 28-8-1945, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã giành được chính quyền.

Số liệu về tổ chức bộ máy của Bộ và cơ quan ngang Bộ, tổng cục, cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương

Hà Nội (TTXVN 8/5/2020) Bộ Nội vụ vừa công bố số liệu về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Các tổng cục và tương đương; Các cơ quan thuộc Chính phủ; Chính quyền địa phương cấp tỉnh…

Nhiều quan chức chính quyền Mỹ rời vị trí từ thời Tổng thống Trump

Hà Nội (TTXVN 10/10) Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 9/10/2018 đã nộp đơn xin từ chức và Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận đơn này. Kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017, đã có nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ xin rời vị trí.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hà Nội (TTXVN 27/5) Nội các của Tổng thống Donald Trump, với sự xuất hiện của những gương mặt tỷ phú được biết đến nhiều về kinh nghiệm kinh doanh hơn là kinh nghiệm chính trị, là một sự thay đổi lớn so với các chính quyền tiền nhiệm.

Quỹ đầu tư của chính quyền địa phương ở Anh

Hà Nội (TTXVN 9/8) Trong bối cảnh chính trị có nhiều thay đổi và rủi ro kinh tế khiến các địa phương ở Anh lo lắng về kế hoạch rót vốn vào "Quỹ đầu tư" cho cơ sở hạ tầng trong tương lai.

Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền

Hà Nội (TTXVN 23/1) 85 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại trong các thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975) và thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay.

Xây dựng mô hình chính quyền điện tử

Hà Nội (TTXVN 18/1) Hướng đến chính quyền điện tử, hiện chúng ta đang áp dụng: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng đề án thí điểm “cơ quan điện tử” cấp quận, huyện. Một số tỉnh, thành phố đang xây dựng chính quyền điện tử như: Đà Nẵng, Quảng Ninh…