Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CANH TÁC


Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/10) Trong những năm gần đây, phương pháp canh tác hữu cơ và mô hình sản xuất hữu cơ dần hình thành và phát triển ở Việt Nam.

Tổng quan về nông nghiệp hữu cơ

Hà Nội (TTXVN 7/9) Sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện đã được canh tác ở 179 quốc gia, với tổng diện tích 50,9 triệu ha.