Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CA MẮC


Việt Nam đã có 2.420 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 25/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 25/2) Tính đến 18h ngày 25/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.420 ca mắc COVID-19.

10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 18h ngày 24/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 24/2) Từ ngày 27/1 đến 18h ngày 24/2/2021, đã có 820 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh). Đã có 10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Việt Nam đã có 2.392 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 22/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 22/2) Tính đến 18h ngày 22/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.392 ca mắc COVID-19

Việt Nam đã có 2.368 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 20/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 20/2) Tính đến 18h ngày 20/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.368 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.347 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 18/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 18/2) Tính đến 18h ngày 18/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.347 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.329 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 17/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 17/2) Tính đến 18h ngày 17/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.329 ca mắc COVID-19.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 17/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 17/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 17/2/2021, đã có 719 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Sáng 17/2/2021, Việt Nam không có ca mắc COVID-19, gần 146.000 người được cách ly chống dịch

Hà Nội (TTXVN 17/2) Sáng 17/2/2021, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, gần 146.000 người được cách ly chống dịch. Tính đến 6h ngày 17/2/2021, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2.311.

Việt Nam đã có 2.311 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Tính đến 18h ngày 16/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.311 ca mắc COVID-19.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 16/2/2021, đã có 679 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Việt Nam đã có 2.271 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Tính đến 6h ngày 16/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.271 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.269 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Tính đến 18h ngày 15/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.269 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 2.229 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Tính đến 6h ngày 15/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.229 ca mắc COVID-19.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 15/2/2021, đã có 637 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Sáng 12/2/2021, không ghi nhận ca mắc COVID-19

Hà Nội (TTXVN 12/2) Tính đến 6h ngày 12/2/2021, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2.140.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 12/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 12/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 12/2/2021, đã có 553 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).