Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CA MẮC


Việt Nam đã có 1.069 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 23/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/9) Tính đến 18h ngày 23/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.069 ca mắc COVID-19.

Sáng 23/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 23/9) Sáng 23/9/2020,Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 22/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ( tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 22/9) Sáng 22/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 21/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 21/9) Sáng 21/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 19/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 19/9) Sáng 19/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 30 triệu người (từ ngày 1/2 đến 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Tính đến 8h30 ngày 17/9/2020 đã có 30.025.422 người mắc và 944.700 người tử vong vì COVID-19.

Sáng 17/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Sáng 17/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 16/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 16/9) Sáng 16/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 15/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 15/9) Sáng 15/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 29 triệu người (từ ngày 1/2 đến ngày 14/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/9) Tính đến 7h ngày 14/9/2020 đã có 29.172.614 người mắc và 927.923 người tử vong vì COVID-19.

Sáng 14/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 14/9) Sáng 14/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 13/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 13/9) Sáng 13/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 12/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 12/9) Sáng 12/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Dịch COVID-19: Số ca mắc toàn cầu vượt mốc 28 triệu người (từ ngày 1/2 đến ngày 10/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/9) Tính đến 15h ngày 10/9/2020 đã có 28.030.286 người mắc và 908.054 người tử vong vì COVID-19.

Sáng 10/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (tính đến 7h)

Hà Nội (TTXVN 10/9) Sáng 10/9/2020,Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Việt Nam đã có 1.059 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 9/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/9) Tính đến 18h ngày 9/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.059 ca mắc COVID-19.