Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CA MẮC


Việt Nam đã có 1.341 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.341 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.339 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/11) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.339 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.331 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.331 ca mắc COVID-19.

85 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (đến 18h, ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Ngày 26/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.331 ca.

Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 60 triệu (tới 8h30 ngày 25/11/2020 giờ Việt Nam)

Hà Nội (TTXVN 25/11) Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 60 triệu ca, chỉ 17 ngày sau khi vượt 50 triệu ca.

Việt Nam đã có 1.316 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.316 ca mắc COVID-19.

83 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Ngày 24/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.316 ca.

Việt Nam đã có 1.312 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.312 ca mắc COVID-19.

80 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Ngày 21/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.306 ca.

Việt Nam đã có 1.306 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Tính đến 18h ngày 21/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.306 ca mắc COVID-19.

79 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 20/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tính đến 18h ngày 20/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 1.305 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tính đến 18h ngày 20/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.305 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.304 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/11) Tính đến 18h ngày 19/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.304 ca mắc COVID-19.

78 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (đến 18h, ngày 19/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/11) Tính đến 18h ngày 19/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 1.300 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 18/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/11) Tính đến 18h ngày 18/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.300 ca mắc COVID-19.

77 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (đến 18h, ngày 18/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/11) Tính đến 18h ngày 18/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.